คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการให้ความรู้และ...

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสต...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนั...

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4และชั้นปีที่ 5 ที่กำ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นัก...

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ที่เข้าร่วมประกวดและแสดงดนตรีโฟล์คซองในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 “Mae Moh Festiva...อ่านต่อ

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึ...

วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชมนาด 0935 อาคารมนุษยศาส...อ่านต่อ

กำหนดการ-เกณฑ์การแข่งขัน งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 ...

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

กำหนดการ-เกณฑ์การแข่งขัน งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 ...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>