โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560...

วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมรั...อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์สร้างสรรค์วิชาการดุริยางศิลป์และทัศนศิลป์ สำนักวิช...

วันที่ : 22 สิงหาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์สร้างสรรค์วิช...อ่านต่อ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนฝางชนูปถ...

วันที่ : 17 สิงหาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ตัวแทนเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา คณะมนุษยศาสต...อ่านต่อ

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล...

วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการคณะมนุษยศาส...

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้คำปรึกษา ให้ข้อเสน...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>