สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอน...

วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 และลงพื้นที่ให้บริการวิชาการโดยการสำรวจแล...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการเขียน...

วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการเขียนบันเทิงคดีและสารคดี และ...อ่านต่อ

ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปา...

วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้นำทีม ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์ปิยรัต...อ่านต่อ

ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ บ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง...

วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้นำทีมลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ บ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์ปิยรัตน์ วง...อ่านต่อ

สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 ...

วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 พบกับกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมแล...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>