การหารือความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนการสอน กับ Guilin University of Ele...

วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : จุฑามาศ สุวิมลเจริญ

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน ให้การต้อนรับอาจารย์ Wu Renchao และคณาจารย์จาก Guilin University ...อ่านต่อ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน...

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ขอเชิญชวนคณาจารย์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ลานลีลาวดี อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์หลั...

วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ออกไปจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ โดยมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนหลายระดับชั้นปีเข้าร่วมงานและเยี่ยมชมติดต่อสอ...อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ.ลำพูน และ...

วันที่ : 29 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันจันทร์ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้นำทีม นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ เพื่อจัด...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...

วันที่ : 26 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภานุภั...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>