ขั้นตอนการคำนวณระยะทางไปราชการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการใช้แนบประกอบการทำ...

วันที่ : 02 มกราคม 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ขั้นตอนการคำนวณระยะทางไปราชการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการใช้แนบประกอบการทำเรื่องไปราชการ (แบบ ปร.๑) ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

กิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล...

วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และนางสาวนฤทัย นภาสกุลคู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริการการศึกษาและพัฒนาน...อ่านต่อ

ทดสอบ...

วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ทดสอบ...อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรม สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษาร่วมพิธีเปิดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 ณ ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช...อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรม กีฬามหาวิทยาลัย "กาสะลองเกมส์ " ประจำปีการศึกษา 2561...

วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะนักศึกษา "กาสะลองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยรา...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>