คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเมืองมายวิท...

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับ นักเร...อ่านต่อ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนทุ่งหัวช...

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดยอาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน อาจารย์อิศรากร พัลวัลย์ อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์สิร...อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดเวทีโครงการวิจัย “นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ ฯ” และโครงการบริกา...

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ฯ ลงพื้นที่จัดเวทีโครงการวิจัย “นวัตกรรมการบริหารจัดการข...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งข...

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง "กาสะลองเกมส์" ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน “ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้”...

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมทั้งรองนายก ฯ นักพัฒนากร ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่สายสนับส...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>