อาจารย์จิระประภา คำราช รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป...

วันที่ : 08 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

อาจารย์จิระประภา คำราช รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรเนื่องในเทศกาลปีให...อ่านต่อ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ค...

วันที่ : 08 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 8 ณ ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร ค...อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่อธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีพุทธศักราช 256...

วันที่ : 03 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา ตัวแทนสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ เข้าคารว...อ่านต่อ

บุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานคณบดีสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...

วันที่ : 03 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น. นางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี นำบุคลากรสายสนับสนุนเข้าคารวะและมอบของขวัญแด่ ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่อง...อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบวุ...

วันที่ : 28 ธันวาคม 2560 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปราชการจังหวัดลำพูน เพื่อไปร่วมแสดงค...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>