คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมมือกับโรงเรียนบุญวาท...

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมมือกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านภูมิศาสตร์โอลิมปิค ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (043...อ่านต่อ

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุ...

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ต้อนคณะศึกษาดูงาน นำทีมโดย รองคณบดี อาจารย์.ดร.อรอุษา หนองครุฑ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าเยี่ยมชมดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารสำนักงาน ด้านการบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านน...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการให้ความรู้และ...

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสต...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนั...

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4และชั้นปีที่ 5 ที่กำ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นัก...

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ที่เข้าร่วมประกวดและแสดงดนตรีโฟล์คซองในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 “Mae Moh Festiva...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>