ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาฯ งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562...

วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา และแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ภายใต้โครงการ "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยจังหวัดลำปาง" "ลำปาง 4.0" งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562...อ่านต่อ

การขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว...

วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ประกาศเรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว และเอกสารแบบฟอร์ม...อ่านต่อ

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ ...

วันที่ : 04 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ ในวันที่ 3-7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ในการนี้ได้รั...อ่านต่อ

โครงการ Live Music Graduation สาขาวิชาดนตรี...

วันที่ : 04 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาดนตรี ได้จัดกิจกรรม โครงการ Live Music Graduation ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็...อ่านต่อ

การจัดกิจกรรมโครงการ HUSOC NEW GEN STAR CHALLENGE 2018 ...

วันที่ : 03 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับร้านเฮือนอาภรณ์ จัดโครงการ HUSOC NEW GEN STAR CHALLENGE 2018 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภ...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>