ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลในราย...

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ ม...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครง...

วันที่ : 06 มกราคม 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ผศ.สุภาวดี ยาดี ประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้่นปีที่ 3 จำนวน 42 คน สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมไทยอง ในเขตตำบล...อ่านต่อ

ขั้นตอนการคำนวณระยะทางไปราชการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการใช้แนบประกอบการทำ...

วันที่ : 02 มกราคม 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ขั้นตอนการคำนวณระยะทางไปราชการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการใช้แนบประกอบการทำเรื่องไปราชการ (แบบ ปร.๑) ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

กิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล...

วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และนางสาวนฤทัย นภาสกุลคู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริการการศึกษาและพัฒนาน...อ่านต่อ

ทดสอบ...

วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ทดสอบ...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>