คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...

วันที่ : 26 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภานุภั...อ่านต่อ

โครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) พระเจ้าตากสินมหาราช - การกู้บ้านกู้เมือง ...

วันที่ : 23 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดโครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกบู๊ทแนะแนวหลักสูตร ใ...

วันที่ : 19 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกบู๊ทแนะแนวหลักสูตร ในงาน นารีรัตน์วิชาการ เฉลิมวารปีที่ ๙๗ ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ โดยมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนหลายระดับชั้นปีเข้าร่วมงาน...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเครือข่าย...

วันที่ : 19 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...

วันที่ : 18 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) โดยมีหลายสาขาวิชาได้ร่วมกันแนะแนวและแนะนำการศึกษา ทั้งนี้มีนักเรียนบางส่วนได้สมัครเรียนในคณะฯแล้ว บางส่วนก็สนใจเ...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>