พิธีสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส...

วันที่ : 27 เมษายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดงานพิธี “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง และรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโส” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำโดย อาจารย์อั...อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและการบริหารจัดการ คณะมน...

วันที่ : 24 เมษายน 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันที่ 22-23 เมษายน 2561 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอ.เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร,อ.เจษฎา ทองสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์ รวมถึงตั...อ่านต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560...

วันที่ : 23 มีนาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเมืองมายวิท...

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับ นักเร...อ่านต่อ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนทุ่งหัวช...

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดยอาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน อาจารย์อิศรากร พัลวัลย์ อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์สิร...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>