โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย สำหรับอาจารย์ค...

วันที่ : 14 กันยายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพุธที่ 12-13 กันยายน 2561 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 นำโดย ผศ.ดร.พงศ...อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปราการ ใจดี สาขาวิชาดนตรี ในโอกาสได้รับรางวัลงานย...

วันที่ : 06 กันยายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปราการ ใจดี สาขาวิชาดนตรี ในโอกาสได้รับรางวัลงานยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ครับ...อ่านต่อ

งานกีฬาสานสัมพันธ์ความผูกพันฉันท์พี่น้อง Husoc Family Sport Day ครั้งที่ 4...

วันที่ : 06 กันยายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ความผูกพันฉันท์พี่น้อง HUSOC FAMILY SPORT DAY นำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์แล...อ่านต่อ

โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560...

วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมรั...อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์สร้างสรรค์วิชาการดุริยางศิลป์และทัศนศิลป์ สำนักวิช...

วันที่ : 22 สิงหาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์สร้างสรรค์วิช...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>