วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการทำกิจกรรม Husoc Wa...

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำทีมโดย อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมคณะฯลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการทำกิจกรรม (ฐานการเรียนรู้กระบวนก...อ่านต่อ

ทุนการศึกษา ดร.สิรินทรา แก้วกุลศรี (คุณรีด) ...

วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2560 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

(วันที่ศุกร์ที่ 3 พ.ย. 60) ดร.สิรินทรา แก้วกุลศรี (คุณรีด) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2551 ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท...อ่านต่อ

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัย (MOU) ...

วันที่ : 25 ตุลาคม 2560 ผู้เผยแพร่ : ทานตะวัน แปงจิตต์

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารนำด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกับรองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผน, รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร รอง...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26