คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเครือข่าย...

วันที่ : 19 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...

วันที่ : 18 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) โดยมีหลายสาขาวิชาได้ร่วมกันแนะแนวและแนะนำการศึกษา ทั้งนี้มีนักเรียนบางส่วนได้สมัครเรียนในคณะฯแล้ว บางส่วนก็สนใจเ...อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ 12 สาขาวิชา ออกบ...

วันที่ : 18 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ 12 สาขาวิชา ออกบู๊ทประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรม "หรรษาวิชาการ เปิดบ้าน วน.ว" ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง บรรยากาศคึกคักมาก ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรีย...

วันที่ : 18 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จังหวัดแพร่ โดยมีนักเรียนบางส่วนได้สมัครเรียนในคณะฯแล้ว บางส่วนสนใจเข้าเรียน ขอขอบค...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแม่สะเรียง ...

วันที่ : 18 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>