กิจกรรมการจัดการความรู้ของ (KM) ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของอาจารย์คณะมนุษ...

วันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมเมธาทัพ อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของ (KM) ผ่านการแลก...อ่านต่อ

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล...

วันที่ : 30 มกราคม 2563 ผู้เผยแพร่ : ธัญญาลักษณ์ ทะลือ

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 256...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนลงพื้นที่บริการวิ...

วันที่ : 28 มกราคม 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนลงพื้นที่บริการวิชาการ โดยมีนางสาวเจนจิรา แก้วมณี หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์...อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

วันที่ : 28 มกราคม 2563 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...อ่านต่อ

ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่สนใจร่วมคิดและเขียนคำขวัญ กิจกรรม "ประก...

วันที่ : 27 มกราคม 2563 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัฏลำปาง ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่สนใจร่วมคิดและเขียนคำขวัญ เข้าร่วมกิจกรรม "ประกวดคำขวัญห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"โดยเขียนคำขวัญลงในกร...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>