โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ...

วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา...อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ...

วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา...อ่านต่อ

โครงการ Beginning camp คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6...

วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาและพี่อาสารุ่นที่ 5 จัดกิจกรรม Beginning Camp คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ หอปะชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)...

วันที่ : 07 มิถุนายน 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 โดยการดำเนินงานดังกล่าว ต้องการสำรวจความเห็นของบุคลากร ที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ...อ่านต่อ

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่า ค...

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชมนาด (0935) อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเม...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>