ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็นHUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเมธาทัพ ชั้น 5 อาคาร 52 และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ บริเวณอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือตัวแทนผู้นำนักศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ : ขยะมูลฝอยและขยะอันตราย วิทยากร คุณสุทธพงษ์ ขวดแก้ว และอบรมเชิงปฏิบัติการ: เสวียนรักษ์โลกสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน วิทยากร คุณพ่อหลัน สอนแปง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะฯ มีความรู้ด้านการจัดการขยะโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุในท้องถิ่นตระหนักและเกิดความหวงแหนต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างการดำเนินโครงการมีการอัดคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็น HUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาที่สนใจสามารถรับชมคลิปวีดีโอผ่านลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://fb.watch/7cFh2v_dMw/ ข่าว/ภาพ : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


เชิญชวนนักศึกษาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

งานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็นHUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น”ประจำปีการศึกษา...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด