สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้มีสิทธิร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษาคณะฯ ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (รูปแบบออนไลน์) ในการนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน ทั้งสิ้น 2 คน หมายเลข 1 นางสาวณัฐวดี รักทิม หมายเลข 2 นายไวยากรณ์ กระจ่างโชคสุข

More Husoc News


เชิญชวนนักศึกษาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

งานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็นHUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น”ประจำปีการศึกษา...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด