โครงการ Live Music Graduation สาขาวิชาดนตรี...

วันที่ : 04 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาดนตรี ได้จัดกิจกรรม โครงการ Live Music Graduation ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็...อ่านต่อ

การจัดกิจกรรมโครงการ HUSOC NEW GEN STAR CHALLENGE 2018 ...

วันที่ : 03 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับร้านเฮือนอาภรณ์ จัดโครงการ HUSOC NEW GEN STAR CHALLENGE 2018 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภ...อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย สำหรับอาจารย์ค...

วันที่ : 14 กันยายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพุธที่ 12-13 กันยายน 2561 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 นำโดย ผศ.ดร.พงศ...อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปราการ ใจดี สาขาวิชาดนตรี ในโอกาสได้รับรางวัลงานย...

วันที่ : 06 กันยายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปราการ ใจดี สาขาวิชาดนตรี ในโอกาสได้รับรางวัลงานยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ครับ...อ่านต่อ

งานกีฬาสานสัมพันธ์ความผูกพันฉันท์พี่น้อง Husoc Family Sport Day ครั้งที่ 4...

วันที่ : 06 กันยายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ความผูกพันฉันท์พี่น้อง HUSOC FAMILY SPORT DAY นำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์แล...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>