ลงพื้นที่จัดเวทีโครงการวิจัย “นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ ฯ” และโครงการบริกา...

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ฯ ลงพื้นที่จัดเวทีโครงการวิจัย “นวัตกรรมการบริหารจัดการข...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งข...

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง "กาสะลองเกมส์" ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน “ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้”...

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมทั้งรองนายก ฯ นักพัฒนากร ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่สายสนับส...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์หลั...

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้านรองคณบดีฝ่ายบริหารแล...อ่านต่อ

การหารือความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนการสอน กับ Guilin University of Ele...

วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : จุฑามาศ สุวิมลเจริญ

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน ให้การต้อนรับอาจารย์ Wu Renchao และคณาจารย์จาก Guilin University...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>