คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต...

วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 ผู้เผยแพร่ : ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์แ...อ่านต่อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำป...

วันที่ : 22 ธันวาคม 2560 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์" ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และจัดพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้...อ่านต่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น และมวยไทยสมัครเล่น ก...

วันที่ : 22 ธันวาคม 2560 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น และมวยไทยสมัครเล่น กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 30 “เขลางนคร์เกมส์” ณ สนามหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการแข่งขันมาอย่...อ่านต่อ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น และ มวยไทยสมัครเล่น ก...

วันที่ : 21 ธันวาคม 2560 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

#แม้อากาศหนาว ไม่มีผลต่อพี่น้องชาวราชภัฎ กับค่ำคืนที่ 2 #ศึกนักชกแห่งสายเลือด ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 8 สถาบัน ในการแข่งขันกีฬาชกมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น บริเวณรอบสนามมวยเต็มไปด้วยกองเชียร์ แต่ละมหาวิ...อ่านต่อ

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 02.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท...

วันที่ : 20 ธันวาคม 2560 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 02.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรม...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ]Next >>