คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์หลั...

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้านรองคณบดีฝ่ายบริหารแล...อ่านต่อ

การหารือความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนการสอน กับ Guilin University of Ele...

วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : จุฑามาศ สุวิมลเจริญ

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน ให้การต้อนรับอาจารย์ Wu Renchao และคณาจารย์จาก Guilin University...อ่านต่อ

การหารือความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนการสอน กับ Guilin University of Ele...

วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : จุฑามาศ สุวิมลเจริญ

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน ให้การต้อนรับอาจารย์ Wu Renchao และคณาจารย์จาก Guilin University ...อ่านต่อ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน...

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ขอเชิญชวนคณาจารย์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ลานลีลาวดี อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์หลั...

วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ออกไปจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ โดยมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนหลายระดับชั้นปีเข้าร่วมงานและเยี่ยมชมติดต่อสอ...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>