พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ...

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมให...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ได้จัดการประเมินคุณภาพก...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561...

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทยดุษฎีบัณ...อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึก...

วันที่ : 25 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลผ่านระบบ ฐานข้อมูล CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ควา...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>