การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึ...

วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชมนาด 0935 อาคารมนุษยศาส...อ่านต่อ

กำหนดการ-เกณฑ์การแข่งขัน งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 ...

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

กำหนดการ-เกณฑ์การแข่งขัน งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 ...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอน...

วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 และลงพื้นที่ให้บริการวิชาการโดยการสำรวจแล...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการเขียน...

วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการเขียนบันเทิงคดีและสารคดี และ...อ่านต่อ

ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปา...

วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้นำทีม ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์ปิยรัต...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>