คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมมือกับโรงเรียนบุญวา...

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอบรม “พัฒนาทักษะด้านภูมิศาสตร์เทคนิคเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภูมิศาสตร์โอล...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมมือกับสำนักงานป้องก...

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ในวันพุธที่ 28 พฤสจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมโครงการมอบปริญญาชีว...

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการมอบปริญญาชีวิตผู้สูงอายุวัดศรีหลวง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นำโดยอาจารย์เจษฎา ทองสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่า...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมมือกับโรงเรียนบุญวาท...

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมมือกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านภูมิศาสตร์โอลิมปิค ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (043...อ่านต่อ

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุ...

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ต้อนคณะศึกษาดูงาน นำทีมโดย รองคณบดี อาจารย์.ดร.อรอุษา หนองครุฑ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าเยี่ยมชมดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารสำนักงาน ด้านการบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านน...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>