ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ บ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง...

วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้นำทีมลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ บ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์ปิยรัตน์ วง...อ่านต่อ

สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 ...

วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 พบกับกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมแล...อ่านต่อ

ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาฯ งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562...

วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา และแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ภายใต้โครงการ "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยจังหวัดลำปาง" "ลำปาง 4.0" งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562...อ่านต่อ

การขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว...

วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ประกาศเรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว และเอกสารแบบฟอร์ม...อ่านต่อ

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ ...

วันที่ : 04 ตุลาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ ในวันที่ 3-7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ในการนี้ได้รั...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>