โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ...

วันที่ : 25 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เพื่อเ...อ่านต่อ

โครงการ Beginning camp คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...

วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ Beginning camp คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให...อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส...

วันที่ : 18 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

เมื่อวันที่ (18 มิถุนายน 2561) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลย...อ่านต่อ

โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 16 “ปตท. สืบสานป...

วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยา...อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดทำโครงการบริการวิชาการ วัดศรีหลวง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง...

วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

ในวันนี้ (12 มิถุนายน 2561) นำโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร, อาจารย์อมาพร ปวงรังษี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ๋จุมมะลิ อาจารย์ประจำ...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>