พิธีสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยราชภ...

วันที่ : 01 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับสโมสรอาจารย์และข้าราชการและสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คณาจารย์และคุลากรอาวุโสเนื่องใน...อ่านต่อ

กำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ระหว...

วันที่ : 28 เมษายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

กำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-18 พฤษภาคม 2561...อ่านต่อ

พิธีสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส...

วันที่ : 27 เมษายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดงานพิธี “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง และรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโส” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำโดย อาจารย์อั...อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและการบริหารจัดการ คณะมน...

วันที่ : 24 เมษายน 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันที่ 22-23 เมษายน 2561 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอ.เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร,อ.เจษฎา ทองสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์ รวมถึงตั...อ่านต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560...

วันที่ : 23 มีนาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>