ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ 12 สาขาวิชา ออกบ...

วันที่ : 18 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ 12 สาขาวิชา ออกบู๊ทประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรม "หรรษาวิชาการ เปิดบ้าน วน.ว" ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง บรรยากาศคึกคักมาก ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรีย...

วันที่ : 18 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จังหวัดแพร่ โดยมีนักเรียนบางส่วนได้สมัครเรียนในคณะฯแล้ว บางส่วนสนใจเข้าเรียน ขอขอบค...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแม่สะเรียง ...

วันที่ : 18 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...อ่านต่อ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 25...

วันที่ : 11 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 25...อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา...

วันที่ : 08 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>