โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ.ลำพูน และ...

วันที่ : 29 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

วันจันทร์ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้นำทีม นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ เพื่อจัด...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...

วันที่ : 26 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภานุภั...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...

วันที่ : 26 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภานุภั...อ่านต่อ

โครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) พระเจ้าตากสินมหาราช - การกู้บ้านกู้เมือง ...

วันที่ : 23 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดโครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกบู๊ทแนะแนวหลักสูตร ใ...

วันที่ : 19 มกราคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกบู๊ทแนะแนวหลักสูตร ในงาน นารีรัตน์วิชาการ เฉลิมวารปีที่ ๙๗ ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ โดยมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนหลายระดับชั้นปีเข้าร่วมงาน...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>