ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์แ...

วันที่ : 30 กันยายน 2562 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

...อ่านต่อ

โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 25...

วันที่ : 20 กันยายน 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เมื่อ วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการการจัดโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีง...อ่านต่อ

โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 25...

วันที่ : 20 กันยายน 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เมื่อ วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการการจัดโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีง...อ่านต่อ

คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษ...

วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้นำนักศึกษาชาวจีน จากเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 53 คน เข้าเยี่ยมคารวะคณบด...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผ...

วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมความ...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>