งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้...

วันที่ : 05 กรกฎาคม 2566 ผู้เผยแพร่ : อุเทน หินอ่อน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น" ...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 ผู้เผยแพร่ : อุเทน หินอ่อน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโอฬารโรจน์ ห้องโอฬารโรจน์หิรัญ ม.ราชภัฏลำปาง ในการนี้ได้รับเกียรติจา...อ่านต่อ

ชมรมกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้...

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ โดยการนำของ คุณธนกฤต พรมมา ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์แล...

วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการจ...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทา...

วันที่ : 27 มกราคม 2566 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรม ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่น และ...อ่านต่อ

Total 208 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ]Next >>