สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ในงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จ.ลำปาง...

วันที่ : 24 มกราคม 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย และรายวิชาวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมขบวนแห่กัณฑ์เทศน์แบบล้...อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ร่วมเรียนรู้การมัดย้อมผ้าด้วยคราม...

วันที่ : 24 มกราคม 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมคราม” ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์สำนักศิลปะและวัฒนธ...อ่านต่อ

กิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสาแก่นักศึกษาและบุคลากรฯ “HUSOC อาสาพัฒนาท้องถิ่น” ปร...

วันที่ : 22 มกราคม 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำโครงการส่งตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่...อ่านต่อ

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห...

วันที่ : 20 มกราคม 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และนางสาวนฤทัย นภาสกุลคู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา...อ่านต่อ

กิจกรรมการแข่งขันเชียร์และผู้นำเชียร์ระหว่างสาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์และสัง...

วันที่ : 03 ธันวาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันเชียร์และผู้นำเชียร์ระหว่างสาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อส่งเสริมให้...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>