โครงการรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

วันที่ : 23 เมษายน 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เนื่องในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเวียนมาถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ประธานคณะกรรม...อ่านต่อ

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่า ค...

วันที่ : 18 มีนาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า : อบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น...

วันที่ : 15 มีนาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่ออบรมทักษะด้านก...อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลในราย...

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ ม...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครง...

วันที่ : 06 มกราคม 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ผศ.สุภาวดี ยาดี ประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้่นปีที่ 3 จำนวน 42 คน สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมไทยอง ในเขตตำบล...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>