การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศา...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึ...

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศภาคม 2561 สาขาวิชานิตศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์ กรรมการประธานสาขาวิชานิติศ...อ่านต่อ

การประชุมการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส...

วันที่ : 01 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรสายสนับสนุน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร คำใจหนัก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากรสายสนับสน...อ่านต่อ

พิธีสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยราชภ...

วันที่ : 01 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับสโมสรอาจารย์และข้าราชการและสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คณาจารย์และคุลากรอาวุโสเนื่องใน...อ่านต่อ

กำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ระหว...

วันที่ : 28 เมษายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

กำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-18 พฤษภาคม 2561...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>