สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ร่วมมือกับสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเรียน (Buddy) ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน และมีกิจกรรมแนะนำ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสภาษาจากเจ้าของภาษา และเรียนรู้การใช้ภาษาจากสถานการณ์จริง

More Husoc News


โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาว...อ่านต่อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ (กปม-ช.) ร่วมสนับสนุนสีน้ำมัน เพื่อใ...อ่านต่อ

งานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด