เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะนักศึกษาภาคปกติ “กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการนำของนายสันติราษฎร์ กันศิริ นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ร่วมเดินขบวนพาเหรด ในธีม “ความเท่าเทียม” จำนวน 300 คน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะฯได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด 5 ประเภทและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “กาสะลองเกมส์” ดังนี้
ฟุตบอลชาย ชนะเลิศ/เปตอง ประเภทคู่ชาย ชนะเลิศ/บาสเกตบอลหญิง ชนะเลิศ/วอลเลย์บอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 1/เปตองหญิง ประเภทคู่ รองชนะเลิศอันดับ 1/ROV รองชนะเลิศอันดับ 1/Pub G รองชนะเลิศอันดับ 2/เปตองชาย ประเภททีม รองชนะเลิศอันดับ 2/เปตองหญิง ประเภททีม รองชนะเลิศอันดับ 2/บาสเกตบอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม/วอลเลย์บอลหญิง รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม และในภาคบ่ายมีกิจกรรมการประกวด Sport boy Sport girl ซึ่งคณะได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าประกวดจำนวน 3 ประเภท และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1.รางวัลชนะเลิศประเภท (เดือน) นายชโยดม ตาสีมูล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท (ดาว) นางสาวชลลดา เทสมุทร นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.รางวัลชนะเลิศประเภท (ดาวเทียม) นายทวีศักดิ์ พงศ์ไพรสกุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข่าว: นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

More Husoc News


สัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำ...อ่านต่อ

โครงการสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับคร...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด