วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่ออบรมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชมพูนุช 1A,1B ห้องประชุมชมพูนุช 2 ห้องประชุมชมพูนุช 3 ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู ภาพ : นายอาทิตย์ อนุกูลอนันต์

More Husoc News


โครงการรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น...อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันทักษะวิชาการ วิ...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการ "ช่อแก้ว...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด