วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่ออบรมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชมพูนุช 1A,1B ห้องประชุมชมพูนุช 2 ห้องประชุมชมพูนุช 3 ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู ภาพ : นายอาทิตย์ อนุกูลอนันต์

More Husoc News


คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “เตร...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด