สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดังนี้ 1.นายอลงค์กรณ์ สายทองมาตร์ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน 2.นางสาวศุภิสรา คำบุรี ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 3.นางสาวสุทธินันท์ ธรรมใจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความพยายามของตัวแทนพี่น้องสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) อีกครั้ง

More Husoc News


โครงการรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น...อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันทักษะวิชาการ วิ...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการ "ช่อแก้ว...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด