กิจกรรมการแข่งขันเชียร์และผู้นำเชียร์ระหว่างสาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์และสัง...

วันที่ : 03 ธันวาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันเชียร์และผู้นำเชียร์ระหว่างสาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อส่งเสริมให้...อ่านต่อ

การประชุมคณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562...

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้เผยแพร่ : ธัญญาลักษณ์ ทะลือ

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประช...อ่านต่อ

การประชุมคณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562...

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้เผยแพร่ : ธัญญาลักษณ์ ทะลือ

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประช...อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์แ...

วันที่ : 30 กันยายน 2562 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

...อ่านต่อ

โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 25...

วันที่ : 20 กันยายน 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เมื่อ วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการการจัดโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีง...อ่านต่อ

Total 117 Record : 24 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]Next >>