จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS ...

วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 ผู้เผยแพร่ : ธวัชชัย ปันโท๊ะ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัด การจัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS CITY" ประจำปี 2564 - 2570 ภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซร...อ่านต่อ

จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS ...

วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 ผู้เผยแพร่ : ธวัชชัย ปันโท๊ะ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัด การจัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS CITY" ประจำปี 2564 - 2570 ภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก โด...อ่านต่อ

จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS ...

วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 ผู้เผยแพร่ : ธวัชชัย ปันโท๊ะ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัด การจัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS CITY" ประจำปี 2564 - 2570 ภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก โด...อ่านต่อ

ประกาศรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาส...

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

...อ่านต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562...

วันที่ : 09 มีนาคม 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกี...อ่านต่อ

Total 138 Record : 28 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]Next >>