เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโอฬารโรจน์ ห้องโอฬารโรจน์หิรัญ ม.ราชภัฏลำปาง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะฯ รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนรุ่นพี่สโมสรนักศึกษา และพี่อาสารุ่นที่ 9 เข้าร่วมแสดงการต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า นายต้นสกุล ตาบุญ และนายศิริกร กิ่งจักร มาเป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่น้องๆ ปี 1

More Husoc News


งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น"...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาว...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด