วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า : อบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อจัดให้บริการความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าและเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู ภาพ : นายอาทิตย์ อนุกูลอนันต์

More Husoc News


โครงการรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น...อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันทักษะวิชาการ วิ...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการ "ช่อแก้ว...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด