สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.ราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 63 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (ระบบออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวิทยากรโดยประธานสาขาวิชาอ.ณัฐนรินทร์เมธีวุฒินันทน์ภาณุภัทรธนวัฒน์และจัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อชี้แจงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาภาษาไทยประจำภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมกันนี้ยังได้มีการแจกหน้ากากผ้าสีเหลืองซึ่งเป็นสีของสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกด้วย

More Husoc News


โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการ “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึก...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด