เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรม ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่น และทาสีบริเวณจุดแปรงฟัน รวมไปถึงเปลี่ยนท่อและก๊อกน้ำจุดแปรงฟัน ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในการนำของ รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชาการระดมทุนเพื่อการพัฒนา และ อาจารย์อมาพร ปวงรังษี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในรายวิชากระบวนการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21 ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) กองกองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ (กปม-ช.) และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด โดยการนำของ คุณบุญเชิต กลิ่นโกสุมภ์ รองผู้จัดการเหมืองแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ที่ได้ให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว นายนราศักดิ์ ปิยาเนตร

More Husoc News


งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น"...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาว...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด