เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด โดยการนำของ คุณบุญเชิต กลิ่นโกสุมภ์ รองผู้จัดการเหมืองแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อใช้ในกิจกรรมการทาสีสนามเด็กเล่นและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 25และ 26 มกราคม 2566 ในการนี้ รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนในการรับมอบและกล่าวขอบคุณทางบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพ/นางสาวณัฐชา นามปวน ข่าว/นายนราศักดิ์ ปิยาเนตร

More Husoc News


งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น"...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาว...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด