คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายวางแผน กายภาพ และภาพลักษณ์องค์กร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและวิทยบริการ และนางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี ได้เข้าร่วมพิธีงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

More Husoc News


งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น"...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาว...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด