วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร และมีพิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีคณาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมประดับเข็มให้นึกศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งยังมีพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ภาพ/ข่าว : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

More Husoc News


โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19...อ่านต่อ

ประชุมการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ...อ่านต่อ

กิจกรรมการจัดการความรู้ของ(KM) ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้ง...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนลงพื้นที่บริการวิชาการเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด