ข่าว / เหตุการสำคัญ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / 04 ตุลาคม 2561

โครงการ Live Music Graduation สาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / 04 ตุลาคม 2561

การจัดกิจกรรมโครงการ HUSOC NEW GEN STAR CHALLENGE 2018

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / 03 ตุลาคม 2561

พิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / 25 กรกฎาคม 2561