เชิญชวนนักศึกษาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศา...

วันที่ : 04 ตุลาคม 2564 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้มีสิทธิร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษาคณะฯ ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-15....อ่านต่อ

งานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

วันที่ : 28 กันยายน 2564 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 27 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในงานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็นHUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร์แ...

วันที่ : 09 สิงหาคม 2564 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็นHUSOC Zero Waste คณะมนุ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ...

วันที่ : 09 สิงหาคม 2564 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25...อ่านต่อ

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู...

วันที่ : 09 สิงหาคม 2564 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องป...อ่านต่อ

Total 179 Record : 36 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ]Next >>