โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพ...

วันที่ : 09 เมษายน 2564 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึก...

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววศินี มณีทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาที่ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึ...อ่านต่อ

โครงการ “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแ...

วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม แ...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563...

วันที่ : 07 สิงหาคม 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารราชภัฏ (ตึก 9) ชั้น 5 ห้อง 0955 (ห้องสมุดสาขาวิชาภาษาไทย) นายศิริพงศ์ เป...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...

วันที่ : 07 สิงหาคม 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา...อ่านต่อ

Total 170 Record : 34 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ]Next >>