สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารราชภัฏ (ตึก 9) ชั้น 5 ห้อง 0955 (ห้องสมุดสาขาวิชาภาษาไทย) นายศิริพงศ์ เปี้ยยา หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 3 หัวหน้ากิจกรรมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ได้จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ ห้องสมุดของสาขาวิชาภาษาไทย (0955) โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์-รุ่นพี่กับรุ่นน้อง-เพื่อนกับเพื่อน ให้แน่นแฟ้นและอบอุ่นมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม 4 อย่างด้วยกัน ได้แก่ 1.พิธีไหว้ครู 2.พิธีทำบุญสาขาวิชาภาษาไทย 3.การปลูกต้นแก้วของนักศึกษาแต่ละชั้นปีร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และ 4.การรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการต้อนรับน้องใหม่คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 จำนวน 9 คน ด้วยการประดับช่อแก้วยินดีให้กับน้องๆทุกคนอีกด้วย “แม้ปีนี้เราจะมีน้องปี 1 รหัส 63 เพียง 9 คน แต่จากความเข้มข้นทางวิชาการและบรรยากาศที่พวกเราได้มาร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ผมเชื่อว่า เราจะมีแก้วช่อใหม่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยในปีการศึกษาต่อไปเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน เหมือนกับเพลงเทียนต่อเทียนที่ทั้งคณาจารย์และพี่ๆทุกคนได้ร่วมกันร้องให้กับน้องๆ ปี 1 ฟังว่า ...ศักดิ์ศรีที่เทียนส่องอยู่ เชิดชูศรัทธากล้าแกร่ง แม้เป็นเทียนน้อยด้อยแสง แต่แฝงศรัทธาเนืองนอง เทียนหนึ่งถึงคราวมอดดับ ลาลับไปจากเพื่อนผอง แต่ ณ ที่นี้เรืองรอง ขอเทียนน้องส่องทดแทน..” หัวหน้านักศึกษากล่าวปิดท้าย รายงานข่าว : สืบชล พึงมณี ถ่ายภาพ : สืบชล พึงมณี บรรณาธิการ : สืบชล พึงมณี

More Husoc News


โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการ “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึก...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด