ตามสถานการณ์การระบาดของติดต่อ COVID-19 และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะเพิ่มมากขึ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารภายใน จัดกิจกรรมให้ความรู้ สาธิตการใช้น้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคให้กับแม่บ้านประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

More Husoc News


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS CITY" ประจำปี 2564 - 2570...อ่านต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19...อ่านต่อ

ประชุมการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด