ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย และรายวิชาวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมขบวนแห่กัณฑ์เทศน์แบบล้านนาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ลานมณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก (หน้ามิวเซียมลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำหรับการบูรณาการในรายวิชาดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย และรายวิชาวัฒนธรรมไทย ได้เข้าใจถึงวิธีคิดและวิธีการสร้างสรรค์ขบวนแห่โดยใช้ฐานคิดทางวัฒนธรรมมาใช้ในสถานการณ์จริง

More Husoc News


เชิญชวนนักศึกษาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

งานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็นHUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น”ประจำปีการศึกษา...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด