คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระบบรับสมัครนักศึกษา
หน้าแรก  สมัครเรียน  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  ตรวจสอบผลการสมัคร  ติดต่อ-สอบถาม  admin
 
 

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

โทร 08-2165-6630 , 0-5431-6154
e-Mail : acc.human.ac.th@gmail.comคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร, โทรสาร (054-316-154)