ข่าว / เหตุการสำคัญ : หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 16 “ปตท. สืบสานประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 16 เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี เปิดโครงการฯ และมีเยาวช

พิธีสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับสโมสรอาจารย์และข้าราชการและสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คณาจารย์และคุลากรอาวุโสเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้

พิธีสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดงานพิธี “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง และรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโส” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำโดย อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งกายชุดไทยและชุดพื้นเมือง เข้าร่วมพิธีสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโส ทั้งนี้ได้รับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง "กาสะลองเกมส์"

ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง "กาสะลองเกมส์" ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสามารถ สรุปผลผลการประกวดและการแข่งขันกีฬา ได้ดังนี้ กีฬาที่ชนะเลิศได้แก่ 1. วอลเลย์บอลชาย 2. เซปักตะกร้อชาย 3. เปตองทีมหญิง 4. บาสเกตบอลชาย 5.บาสเกตบอลหญิง 6.ถ้วยคะแนนรวมกีฬา 7. ชนะเล

โครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) พระเจ้าตากสินมหาราช - การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดโครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ฟังการบรรยาย และชมนิทรรศการประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ห้องโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักเรียนและนักศึกษา ฟ

คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โทร 054-316-154 โทรสาร 0-5431-6154
E-mail:Husocfamily@gmail.com

Follow Us