ข่าว / เหตุการสำคัญ : หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร และมีพิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีคณาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

พิธีสมโภช และอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีสมโภช และอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ บริเวณสวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีอาจารย์อัคจร แม๊บ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนรักษาการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายพระสงค์ พร้อมท

พิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์อัคจร แม๊บ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนรักษาการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วยคณบดี ตัวแทนคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์สำนักและสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้วางพุ่มเงินพุ่มและประธานในพิธีได้อ่านคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ด

คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โทร 054-316-154 โทรสาร 0-5431-6154
E-mail:Husocfamily@gmail.com

Follow Us