ข่าว / เหตุการสำคัญ : หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดบ้านศรีหมวดเกล้า จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาถวายแด่พระสงค์ พร้อมทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอย่าง

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ในงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จ.ลำปาง

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย และรายวิชาวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมขบวนแห่กัณฑ์เทศน์แบบล้านนาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ลานมณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก (หน้ามิวเซียมลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำหรับการบูรณาการในรายวิชาดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ร่วมเรียนรู้การมัดย้อมผ้าด้วยคราม

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมคราม” ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการในรายวิชาคติชนวิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งในครั้งนี้คือ คุ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่ออาจารย์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิ

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดบ้านกาศเมฆ จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์เจษฏา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาถวายแด่พระสงค์ พร้อมทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่ และ

คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โทร 054-316-154 โทรสาร 0-5431-6154
E-mail:Husocfamily@gmail.com

Follow Us