เชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมลงทะเบียนศิษย์เก่าในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนศิษย์เก่า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทุกท่าน ทุกรุ่น ร่วมลงทะเบียนศิษย์เก่าในเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนศิษย์เก่า สำหรับการติดต่อสื่อสาร การแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์