โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
# แจ้งศิษย์เก่าและนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ท่านใดลงสอบ ก.พ. และยังไม่ได้เตรียมพร้อม เชิญติวฟรีกับเราได้นะคะ แจ้งประสงค์ลงชื่อได้จนกว่าจะเต็มจำนวนตามรายละเอียดดังภาพนี้