คืนสู่เหย้า ชาวรปศ. ครั้งที่ 16

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน คืนสู่เหย้า ชาวรปศ. ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง